Dogpaws N Shows AB hjälper SKK anslutna klubbar att administrerar sina hundutställningar i hela Sverige, både stora och små.
Vi arbetar både för länsklubbar in SKK runt om i landet och rasklubbar och specialklubbar.
Vi använder oss av SKK´s register och katalogprogram.
Vi kan göra allt från att ta emot anmälningarna till att sända ut pm och nummerlappar, samt vara stöd i er utställnings process.
När SKK´s nya utställningsadministrativa tjänst med digitala hanterade resultat och kritiker erbjuder vi även uthyrning av iPads inkl. tangentbord och WIFI puckar.

Vi kan även hjälper er med funktionär eller årsmötesordförande (Mälardalen)
———————————

Dogpaws N Shows handles the administration of dogshows, both big and small, all of Sweden.
We work for the local kennelclubs aroud the country and breedclubs.
We use the Swedish Kennelclub’s register and cataloguecomputerprogram.     
We can handle everything from receiving the entries to sending out pm:s, and be s support in your event process.
When SKK´s new exhibition administration service with digitally managed results och critics is launched, we also offer rental of iPads incl. keyborad and WIFI pucks.