Till samtliga utställare!

Fyll i dina uppgifter noggrant när du gör din anmälan – kom ihåg att du ansvarar för att din anmälan blir korrekt!

Kontrollera när sista anmälningsdag är och vart din anmälan skall gå. Betala din anmälan till rätt postgironummer.

Om du inte gör din anmälan via internetanmälan glöm då inte att ange registreringsnummer. Anmäler du via internetbank så ange då registreringsnummer, hundens namn på stamtavlan (förkorta gärna) utställningsklass samt ditt medlemsnummer.

För utländska utställare gäller att du till anmälan skall bifoga en kopia av originalstamtavlan/registreringsbevis och om hunden skall deltaga i bruks/jaktklass ett wcc och en kopia på inbetalning. Se även vår information för utländska utställare HÄR!

Hundägaren ska vara medlem i SKK eller i av SKK godkänd utländsk klubb. Medlemskontroll utföres regelmässigt.

Svenskägd hund skall anmälas med svenskt registreringsnummer (gäller även delägd). För utländsk hund skall kopia av stamtavla/registreringsbevis medfölja tävlingsanmälan.

Hund får anmälas i endast en (1) klass. Kontrollera noggrant så att du anmäler i rätt klass. Man får inte byta klass på utställningen, enda undantaget är om det skett ett administrationsfel och hunden hamnat i fel klass.

Hund anmäld i championklass får tävla om certifikat. Erforderlig ålder för deltagande/klassindelning i utställning skall ha uppnåtts på utställningsdagen.

På www.skk.se hittar du de nya utställningsreglerna som gäller från och med 1 januari 2022 i samtliga nordiska länder   

—————————–