På samtliga länsklubbs utställningar som är Internationell eller NORDIC ska officiella Juniorhandlings tävlingar arrangeras.

Vem har rätt att delta?

Från den dag man fyller 10 och fram till dagen före man fyller 18 år räknas man som junior handler och kan anmäla sig till SM-uttagningstävlingar. I den yngre åldersgruppen tävlar de som är 10 år fyllda och fram till dagen innan de fyller 14 år och i den äldre gruppen tävlar de som har fyllt 14 år men inte har hunnit fylla 18 år.

På de utställningar som administreras av oss anmäler man sig via Google formulär.
Tänk på att det är en unik länk för varje utställning.
Det är även unik betalnings information, denna information finns i formuläret

Stockholm Kennelklubb STOXA 22-21/7 Stängd
Gotlands Kennelklubb Roma 27/8 2023 Sista anmälningsdag 3/8 kl 12:00
Södermanlands Kennelklubb Eskilstuna 19-20/8 2023 Sista anmälningsdag 1/8 kl 12:00
Gästriklands Kennelklubb Högbo 9-10/10 2023 Sista anmälningsdag 25/8 kl 12:00