Ny betalningssida i Internetanmälan

2 maj 2022
Äntligen utställningar igen! Du som anmäler via SKKs Internetanmälan har kanske lagt märke till att sidan för betalning har ändrats? Det beror på nya krav för e-handel som vi måste följa.

Sedan årsskiftet ställer bankerna nya krav på digitala betallösningar. Det innebär att direktbetalning via internetbank inte längre är möjlig och att betalning endast kan ske via kort som har 3D-secure.

Förändring i Internetanmälan

För att följa de nya kraven har metoden för att betala i SKKs e-tjänst Internetanmälan förändrats. Sidan för betalning i Internetanmälan tillhör en betalningsplattform som heter Nets. Den ser lite annorlunda ut och några fler uppgifter efterfrågas. Att uppge personnummer är frivilligt och kan hoppas över genom att klicka på Skippa.

Om betalning misslyckas

Skulle betalningen av någon anledning misslyckas finns det ett referensnummer som det är bra att spara för att kunna spåra vad som har gått fel. Du får fram referensnumret genom att klicka på texten Visa detaljer på felmeddelandet. Kontakta sedan Tävingsavdelningen på SKKs kansli så får du hjälp att undersöka vad som gått snett.

Läs mer

Kontakta SKKs kansli